POTUS Fellows

2017-2018 Fellows

Biology

Kala Bonner      Mailene_King 
                Kala Bonner (CV)                                       Mailene King (CV)
           PhD Student, Biology                         PhD Student, Biology

Tamara_Martin      Danielle_Ward
                Tamara Martin (CV)                             Danielle Ward (CV)
            PhD Student, Biology                       PhD Student, Biology

Taylor_Ribeiro
             Taylor Ribeiro (CV)
          PhD Student, Biology

Engineering 

Adrian_Parker   Kyra_Bryant
               Adrian Parker (CV)                                Kyra Bryant (CV)
      PhD Student, Engineering              PhD Student, Engineering

Kevin_Terrell   Omari_Paul
                 Kevin Terrell (CV)                        Omari Paul (CV)
       PhD Student, Engineering          PhD Student, Engineering

Physical Therapy

Clay_Rodgers     Jeremy_Curtis
               Rodgers Clay (CV)                         Jeremy Curtis  (CV
DPT Student, Physical Therapy       DPT Student, Physical Therapy

Ashton_Preston     Alexandria_Stewart
               Ashton Preston (CV)                        Alexandria Stewart (CV)
DPT Student, Physical Therapy       DPT Student, Physical Therapy

Keshia_Agazuma     Kelly_Glymph
            Keshia Agazuma (CV)                               Kelly Glymph (CV)
DPT Student, Physical Therapy       DPT Student, Physical Therapy